دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 6881
تعداد نوشته ها : 6
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

اصل و نسب جاوا

وابسته است . بسیاری از خصلتهای جاوا بطور مستقیم از این دو زبان C نتیجه مستقیم زبان C++ جاوا به زبان

C++ زبان جاوا از oop است . بسیاری از جنبه های C گرفته شده است . دستور زبان جاوا منتج از دستور زبان

بعاریت گرفته شده است . در حقیقت بسیاری از خصلتهای زبان جاوا از این دو زبان مشتق شده یا با آنها مرتبط است .

علاوه بر این ، تولید جاوا بطور عمیقی متاثر از روال پالایش و تطبیقی است که طی سه دهه گذشته برای زبانهای برنامه

نویسی موجود پیش آمده است
. بهمین دلایل بهتر است سیر مراحل و نیروهایی که منجر به تولد جاوا شده را بررسی

نماییم . هرنوع ابتکار و فکر جدید در طراحی زبانها براساس نیاز به پشت سر نهادن یک مشکل اصلی است که زبانهای

قبلی از حل آن عاجز مانده اند . جاوا نیز بهمین ترتیب متولد شد .

زبانی c++ زبانی است ساخته یافته و c و این به هیچ وجه ت صادفی نیست C/C++ جاوا از نظر ساختار بسیار شبیه زبان

استفاده می کنند . و از سوی دیگر این حرکت به C/C++ شی گرا و مهمتر از همه قسمت اعظم برنامه نویسان دنیا از

طرف جاوا را برای این قبیل افراد ساده خواهد کرد.

را برای C/C++ و بر دوش کشیدن بار مدیریت حافظه برنامه نویسان (Pointers) جاوا با دور انداختن نشانگرها

به بزرگی و کوچکی حروف حساس است و برنامه C/C++ همیشه از این کابوس رهایی بخشیده است جاوا همچون

باشد. main نوشته شده باید دارای متد

زمینه های پیدایش جاوا

شد و در C++ زمینه پیدایش C و C منجر به ظهور زبان B تاریخچه زبانهای برنامه نویسی بشرح زیر است : زبان

نهایت زبان جاوا متولد شد . درک زبان جاوا مستلزم : درک زمینه های لازم برای ایجاد جاوا ، نیروهایی که این زبانرا شکل داده اند و مشخصاتی است که این زبان از اسلاف خود به ارث برده است

. نظیر سایر زبانهای برنامه نویسی

موفق ، جاوا نیز عناصر بارث برده از اسلاف خود را با ایده های ابتکاری که ناشی از محیط منحصر بفرد این زبان بوده

و کتابخانه ها
(syntax) درهم آمیخته است . فصول بعدی جنبه های عملی زبان جاوا شامل دستور زبان

و کاربردهای جاوا را توصیف می کند . فعلا" چگونگی و علت ظهور جاوا و اهمیت آن را بررسی می (libraries)

کنیم . اگر چه جاوا تفکیک ناپذیری با محیط های همزمان اینترنت پیوستگی دارد ، اما بخاطر بسپارید که جاوا قبل از

هر چیز یک زبان برنامه نویسی است . ابداعات و پیشرفت ها در زبانهای برنامه نویسی کامپیوتر بدو دلیل بروز می

کنند : تطابق با تغییرات محیط ها و کاربردها . ایجاد پالایش و پیشرفت در هنر برنامه نویسی . همانطوریکه بعدا "

مشاهده می کنید ، تولد جاوا از این دو دلیل بطور یکسان به ارث گرفته است.

جاوا هم مانند اکثر اختراعات مهم حاصل تلاش گروهی دانشمند پیشتاز است . مدیران سان به این فکر افتادند که کاری

استفاده c++ کنند که سیستم مزبور بتواند به سیستم سخت افزاری مختلف منتقل شود . برای این منظور ابتدا از کامپایلردر این زمینه خود را نشان داد

.و مهندسان سان خیلی سریع دریافتند که برای ادامه c++ کنند ولی به زودی نارسایی

کار باید چیزی جدید و قوی خلق کنند .

توسط تیمی از برنامه نویسان شرکت سان به سرپرستی جیمز Oak نسخه اولیه ی جاوا در سال 1991 با نام

گاسلینگ طراحی شد و در سال 1992 به جاوا تغییر نام پیدا کرد و به بازار عرضه شد .

دسته ها : جاوا
دوشنبه سی یکم 4 1387
X